DSC00961
文章標籤

龜毛麗 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

DSC_4043-1
文章標籤

龜毛麗 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

DSC00178-0  
文章標籤

龜毛麗 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

12017年秋,台北餐飲界被投入一顆震撼彈,引起媒體圈、饕客們一陣陣探詢的聲浪,於是,愛玲妳知道嗎?妳的裙擺搖搖、儀態萬千穿過上海人民大會堂,搖曳生姿讓人目不轉睛,漫步的畫面,透過食物讓人們充滿想像! 
文章標籤

龜毛麗 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

1
文章標籤

龜毛麗 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

3

文章標籤

龜毛麗 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

DSC_5719-2
文章標籤

龜毛麗 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

DSC07968 
文章標籤

龜毛麗 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

1
文章標籤

龜毛麗 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

DSC07053-1
文章標籤

龜毛麗 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(2) 人氣()

DSC09989 
文章標籤

龜毛麗 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

DSC05363
文章標籤

龜毛麗 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

DSC04816
文章標籤

龜毛麗 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

DSC06531-0

文章標籤

龜毛麗 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

DSC03889_2
文章標籤

龜毛麗 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()